Fredsflygarna

Hellström, Leif. Freddy Stenboms Förlag 2002, 360 s. 

Kongo är åter i kris och svenska soldater är tillbaka i landet. Men den förra krisen, 1960-1964, fortsätter att engagera. 1994 kom f d chefen för armén, Nils Sköld, ut med sin mycket väl dokumenterade bok Med FN i Kongo. Den nu aktuella boken handlar uteslutande om militärflyget under krisåren 1960-1964 och är lika väldokumenterad. Författaren behandlar det belgiska kolonialflyget, FNs flygförband, utbrytarstaten Katangas flygvapen osv. En omfattande bilaga ger detaljer om bl a svenskar som tjänstgjort i Kongo (namn, födelsedatum, gradbeteckning, enhet, befattning mm). Notapparat ingår, liksom källförteckning, förkortningar, register och flera hundra utmärkta fotografier, både i färg och svartvitt. Boken är särskilt värdefull för dem som intresserar sig för Afrika, afrikansk politik, svenska fredsbevarande insatser i Kongo och för militärhistoria. Perspektivet är nästan genomgående svenskt. Av inledningskapitlet får man uppfattningen att Kongos historia började med den belgiska kolonialmaktens erövring, men det är en kolonial myt.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)