Världen i vitögat

Jonsson, Stefan. Norstedts 2005, 635 s.

Författaren, journalist på DN:s kulturredaktion, sammanför här tre av sina tidigare böcker: De andra (1993), Andra platser (1995) och Världens centrum (2001). Den första av dem är ett reportage från USA om de etniska relationerna där i början på 90-talet. Essän Andra platser handlar om människors kulturella identitet och de processer som skapar identiteterna. Världens centrum, slutligen, är en diskussion om globaliseringens effekter på olika håll i världen. Det finns många teman men ingen inre struktur som är gemensam för dem eller för böckerna. Det som är särskilt bra med trilogin är intervjuerna. Genom dem får vi träffa många intressanta personer som kan berätta om vad som hänt och händer i världen när de västerländska politiska och kulturella värderingarna tränger sig på. Det är en kunskapsrik bok lämplig för politiker, opinionsbildare och enskilda som vill förstå samhällsprocesser ur både globalt och svenskt perspektiv. Noter, källhänvisningar och register ingår.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)