Blickpunkt södra Afrika

Afrikagrupperna 2005, 63 s. 

När man läser den här lilla skriften får man en känsla av deja vu. Den känslan bekräftas. Läsare som följer den politiska utvecklingen i Södra Afrika har redan hört och läst mycket av det material som presenteras. Nya läsargrupper kan ha svårt att tillgodogöra sig materialet därför att det hänger i luften och är inte förankrat i någon bakgrundsbeskrivning eller historisk tillbakablick som ger förståelse och sammanhang. Det är inte så lätt att veta vem som egentligen är målgrupp. Kanske är skriften främst avsedd för intern information och uppbyggelsen? Den ges ut årligen och trycks med hjälp av skattemedel via Sida. Utvalda händelser under det gångna året i de fem samarbetsländerna – Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe - kommenteras i korta artiklar. Därutöver finns faktarutor och kartor. Sammanfattningsvis kan man säga att för översiktlig information duger skriften godtagbart men för djupare kunskaper får man söka andra källor.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)