Detta fredliga uppdrag

Tell, Per Erik. Bokförlaget h:ström 2005, 235 s.

Detta är en bra bok som berättar om ett skede i vår historia som varit tabubelagt från officiellt håll, nämligen Sveriges inofficiella deltagande i den koloniala erövringen av Kongo. Förtryckaren i Kongo, kung Leopold II av Belgien, kunde med benäget bistånd från Oscar II rekrytera svenska militärer till sin terrorapparat La Force Publique. Mer än 10 miljoner kongoleser fick sätta livet till fram till 1908. Det som är särskilt intressant med boken är den förteckning på över 500 svenskar (namn och kort biografi), som var kung Leopolds hantlangare i Kongo, medaljerade både av honom själv och av Oscar II. Förfärliga fotografier bekräftar våldet. En studievägledning för högstadium, gymnasium och högskola ingår. Även studiecirklar kan använda materialet. Det är oförlåtligt att inte ha med en tematisk karta över Kongo från den aktuella tidsperioden. Boken motbevisar kraftfullt den officiella svenska hållningen att Sverige inte hade del i den koloniala erövringen.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)