Sudan

Gardell, Carl Johan. Världspolitikens Dagsfrågor, 2005, 32 s. 

Sudan har länge stått i världens fokus. I nyhetsmedierna hör vi talas om Södra Sudan, Darfur-provinsen, janjawid-milisen, SPLM/SPLA, kristna och muslimer, etniska konflikter, stora oljefyndigheter mm. Den som inte har haft tillfälle att följa utvecklingen i Sudan har svårt att hänga med i mediernas rapportering. Författaren till den här lilla skriften ger en snabblektion i Sudans politiska historia, från kolonialtiden till de dagsaktuella händelserna. Han förklarar vilken roll de olika aktörerna spelar, t.ex. Sudans president, Omar al-Bashir, och rebelledaren i söder John Garang och hur olika händelser och skeenden hänger ihop. Det är en utmärkt skrift som alla som är intresserade av vad som händer i Sudan kommer att ha nytta av, särskilt de som inte tidigare har bekantat sig med landet. Skriften följer en för serien given layout och saknar illustrationer – med undantag av en tematisk karta – litteraturförteckning och register.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)