Neger?

Lundahl, Mikela. Vad är en neger? Glänta produktion 2005, 367 s. 

Det här är ett avhandlingsarbete i idéhistoria som studerar négritude-begreppet så som det utformades på 1940-talet i Paris av en liten grupp intellektuella, framförallt av Aimé Césaire och Sédar Senghor. Men även J. P. Sartre hade betydelse för begreppets spridning. Boken följer gängse normer för akademiska avhandlingar avseende språklig utformning, analys och struktur. Det gör att tillgängligheten begränsas till dem som är vana akademiska läsare med, i det här fallet, intresse för begreppet négritude eller det som är utmärkande för den svarta kulturkretsen. Därutöver bör man helst också ha intresse för antropologi, idéhistoria, kolonialism, rasism, etniska och kulturella identiteter mm Begreppet négritude myntades ursprungligen som en reaktion mot fransk kolonial assimilationpolitik. För rätt målgrupp ger boken ny kunskap och en fyllig och intressant analys av begreppet. Något enkelt svar på bokens titel får man inte. Omfattande notapparat och bibliografi ingår. Kort kronologi och personregister finns också.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)