Swaziland

KartaSTATSSKICK: Monarki.
YTA: 17 363 km2 (ngt större än Skåne och Halland tillsammans).
FOLKMÄNGD: 1 milj.
BEFOLKNINGSTILLVÄXT: 2.7 %.
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG: 6 september 1968 (från Storbritannien).
HUVUDSTAD: Mbabane; Lobamba är den kungliga och administrativa huvudstaden.
ETNISKA GRUPPER: Swaziländare 95 %, övriga afrikaner 2 %, européer 3 %.
SPRÅK: Engelska och siswati.
RELIGION: Kristna 60 %, inhemska trosföreställningar 40 %.
NATURRESURSER: Asbest, stenkol, vattenkraft, skog, mindre guld och diamantfyndigheter.
BNP: Jordbruk 10 %, industri 43 %, tjänstesektorn 47 % (uppsk. 1999).
TILLVÄXT (BNP): 2.5 % (uppsk. 2001).
HDI: 0,655 (112/174).
STATS-OCH NATIONALITETSNAMN: Svenska: Swaziland – swaziländare – swaziländsk.
Engelska: (officiellt) The Kingdom of Swaziland; (till vardags): Swaziland – Swazi(s) – Swazi.

Ursprungsbefolkningen
De allra första invånarna i södra Afrika var bushmännen som fortfarande lever där på några få platser, t. ex. i Botswana och Namibia. De tvingades lämna sina traditionella marker när bantufolken migrerade söderut och bosatte sig i södra Afrika. Den migrationsvågen tog sin början ett par hundra år efter vår tideräknings början och pågick till långt in på 1800-talet. Kolonialherrarna ville inte veta av bushmännen och jagade dem som villebråd. Många fick sätta livet till, andra tog sin tillflykt till säkrare platser i Kalahariöknen.

Swazifolket flyttar in
Mot slutet av 1700-talet flyttade swazifolket in till det område som nu är Swaziland. Några bor fortfarande utanför landets gränser i Sydafrika, och Swaziland har sedan länge diskuterat med den store grannen om att få inkludera dessa områden.

Swaziländarna är ett bantufolk som fortfarande bygger sin politiska struktur och makt på klansystemet, aristokratiska och icke-aristokratiska klaner, och åldersgrupper. 1996 tillsattes en kommission som skulle studera hur konstitutionen skulle kunna reformeras men kommissionen fann ingen anledning att ändra på det politiska systemet. Men studentprotester och strejker tvingade monarkin att öppna sig för politiska reformer och demokrati.

Kungligt dekret
När så kungen, Mswati III, utfärdade Dekret 2 av 2001, som gjorde det till en brottslig handling att förolämpa och förlöjliga monarken och den styrande Dlamini-dynastin och som dessutom begränsade domstolarnas frihet, blev kritiken massiv såväl inom som utomlands. Kungen återkallade dekretet. Enligt tidningsrapporter medgav han att det som fått honom att upphäva dekretet var USA:s hot om att dra tillbaka det förmånliga bilaterala handelsavtalet.

En pjäs på schackbrädet
Swaziland har naturligtvis påverkats av det politiska skeendet i Södra Afrika. Kolonial-administrationen i London hoppades att en dag kunna inlemma Swaziland (liksom Bechuanaland [Botswana] och Basutoland [Lesotho]) i Sydafrika.

I början på 1890-talet blev Swaziland ett protektorat under Storbritannien och boerrepubliken Transvaal. Senare, 1894, överförde Storbritannien protektoratet helt till Transvaal. Men när boerkriget bröt ut 1899 upphävde Storbritannien överenskommelsen och 1906 överfördes administrationen till den brittiska ambassaden i Sydafrika. Då den Sydafrikanska unionen bildades och Transvaal 1910 blev en provins i unionen, kom Swaziland att styras direkt från London. När den politiska utvecklingen i Sydafrika gick mot apartheid, blev tanken på en inkorporering av Swaziland inte längre aktuell.

Självständighet
Under den stora självständighetsvågen i slutet på 1960-talet upphörde den brittiska administrationen över Swaziland som återfick sin självständighet den 6 september 1968.

Ekonomi
Swaziland är ett litet land utan hav och mer än 60 % av befolkningen lever på vad självhushållsjordbruken kan producera. Den Sydafrikanska tullunionen (SACU) har varit mycket fördelaktig för Swaziland som fått 50 % av statsinkomsterna från unionen. Swaziland drog också stor fördel av apartheidpolitiken i Sydafrika då många investerare förlade sina investeringar till Swaziland i stället för till Sydafrika, som var föremål för internationella sanktioner. Många swaziländare arbetar i de sydafrikanska gruvorna och skickar hem pengar.

Demokratiska val
När den politiska situationen i Sydafrika förändrades efter de första fria demokratiska valen där 1994, medförde det också att förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen i Swaziland förändrades. Det är den omställningsprocessen som man nu brottas med.

Webbtips/källor:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.fco.gov.uk/news/dynpage.asp?Page=10057&Theme=16;
http://allafrica.com/swaziland/; http://www.google.com (sök på Swaziland)
http://www.fao.org/waicent/search/default.asp

Chamberlain, Muriel E. (2000): Formation of the European Empires 1488-1920, London
Bra Böcker (1995): Nationalencyklopedin, Höganäs

Se också: Sydafrika