Malawi

KartaSTATSSKICK: Republik.
YTA: 118 484 km2 (nästan tre gånger så stort som Danmark).
FOLKMÄNGD: 11.5 milj.(2001).
BEFOLKNINGSTILLVÄXT: 2. 2 % (2001).
SJÄLVSTÄNDIGHET: 6 Juli 1964 (från Storbritannien).
HUVUDSTAD: Lilongwe.
ETNISKA GRUPPER: Chewa, nyanja, tumbuko, yao, lomwe, sena, tonga, ngoni, ngonde, asiater och européer.
SPRÅK: Engelska (officiellt). Chichewa, chitumbuka, yao, ngoni och nyanja plus andra etniska bantuspråk.
RELIGION: Protestanter 55 %, katoliker 20 %, muslimer 20 %, inhemska trosföreställningar 3%, andra 2%.
NATURRESURSER: Kalksten, vattenkraft, uran (ännu ej exploaterad), stenkol, bauxit.
BNP: Jordbruk 40 %, industri 19 %, tjänster 41 % (uppsk. 2001).
TILLVÄXT (BNP): 1.7 % (uppsk. 2001).
HDI (2000): 0,380 (163/174)
STATS-OCH NATIONALITETSNAMN: Svenska: Malawi – malawier – malawisk. Engelska: Malawi – Malawian(s) – Malawian. Tidigare: Makokoland1, Brittiska Centralafrika och Nyasaland.

Malawi ligger i riftsystemet Great Rift Valley och flera fynd tyder på att människan kan ha haft sitt ursprung inom detta område. Ursprungsbefolkningen var besläktad med khoisan-folken (bushmen) som levde (och fortfarande lever på några få platser) i centrala och södra Afrika. Men på 1000-talet efter vår tideräknings början trängdes de undan av invandrande bantufolk.

FÖRKOLONIAL TID
På 13- och 1400-talen förekom en ganska intensiv handel på den Östafrikanska kusten mellan Shirazi i Persien (Iran), Swahili utmed den kenyanska och tanzaniska kusten, och Shona i nuvarande Zimbabwe. Men när portugiserna kom på 1500-talet tog de kontrollen över kusten och handeln upphörde nästan helt. Portugal ville stoppa islams utbredning söderut sa de, men den troligaste orsaken till deras intresse var nog att få kontroll över den lukrativa guldhandeln.

Kungadömet Marawi
På de flesta håll levde stammarna åtskilda från varandra i s k acefala samhällen, dvs samhällen utan central politisk ledning. I slutet på 1400-talet bildades kungadömet Marawi i södra delarna av landet utmed Shirefloden. Det är från detta kungadöme som den moderna staten Malawi har tagit sitt namn. (På många håll i Afrika skiljer man inte mellan "l" och "r").

Arabisk slavhandel
Portugiserna hade trängt ända upp till Mombasa. 1824 intog sultanen av Muscat staden och banade därmed väg för slavhandlare från Oman att etablera sig längs kusten. Detta skedde samtidigt som övriga världen höll på att avveckla slavhandeln. Omanräderna, som kallades chifwamba, nådde långt in i Malawi och ägde rum på nätterna.

Natt efter natt anfölls den ena byn efter den andra och friska män, kvinnor och barn togs till fånga och kedjades. De andra dödades och byn stacks i brand. När ett 1000-tal slavar hade infångats, transporterades de över Malawisjön, och därefter började en lång vandring på 3–4 månader tvärsöver södra Tanzania till hamnstaden Kilwa. Sedan fortsatte resan (för dem som överlevde) med båt till Zanzibar och den Arabiska halvön, och till andra platser.

Pojkar och unga män kastrerades, eftersom eunucker betalades med ett högre pris. De blev oftast tjänare och haremsvakter men kunde ibland få viktiga uppgifter inom statsförvaltningen och kungahus.

KOLONIAL TID
Upptäcktsresanden och missionärer
1859 kom den skotske missionären och upptäcktsresanden David Livingstone till Malawi och såg med egna ögon den mänskliga katastrof som utspelades där. Han lyckades påverka hemmaopinionen och snart kom många missionärer2 dit och startade skolor som blev mycket framgångsrika. År 1907 fanns det 1 237 skolor

Slavhandlarnas brutala framfart, Livingstones inflytande, och portugisernas framryckningar i området under ledning av Serpa Pinto, gjorde att britterna handlade snabbt för att etablera sin administration. De tillsatte en konsul 1881 för området, och 1889 rapporterade Sir Harry Johnston, resursfull brittisk utforskare och imperiebyggare, efter omfattande resor i området, om de brutala arabiska slavräderna till regeringen i London.

Brittiskt protektorat
Det ledde till att Storbritannien utropade området (tillsammans med angränsande "länder") till protektorat 1891, Brittiska Centralafrikanska Protektoratet, och Johnston utnämndes till "kommissionär" över området. Den 1 april 1904 tog kolonialministeriet över administrationen och Nyasaland, som därmed blev en brittisk koloni. Då fanns det i kolonin 481 européer och omkring 1 miljon afrikaner. Brittiska Centralafrikanska Protektoratet delades upp 1907 i tre kolonier, nämligen Nyasaland (Malawi), Nordrhodesia (Zambia) och Sydrhodesia (Zimbabwe).

Första världskriget
När första världskriget bröt ut attackerade britterna omedelbart ångbåten Herman von Wissman som var under byggnad i Sphinxhaven på tyska sidan av Nyasasjön (Malawisjön) i dåvarande Tyska Östafrika. Därmed fick britterna kontroll över sjön. Den 8 september 1914 attckerade britterna en tysk trupp som kommit för att slå till mot Karonga längst upp i norr. Den tyska truppen krossades.

I maj 1915 hade britterna fått underrättelser om att tyskarna försökte reparera Herman von Wissman.
En brittisk sjöstridstrupp tog sig då till Sphinxhaven och demolerade ångbåten samtidigt som de tog hand om stora mängder lagervaror och amunition. Under andra världskriget var Malawi inte involverat i några stridigheter.

Centralafrikanska federationen
De tre kolonierna Nyasaland (Malawi), Nordrhodesia (Zambia) och Sydrhodesia (Zimbabwe) hade var och en sin egen koloniala historia fram till 1953 då Storbritannien tvingade dem att bilda en federation. Skälet var framförallt ekonomiskt. Man ville knyta ihop kolonierna för att ta tillvara deras komparativa fördelar: Kapitalet och kunnandet i Sydrhodesia med koppargruvorna i Nordrhodesia och den billiga arbetskraften i Nyasaland.

Det brittiska förslaget ledde till starka protester i Nyasaland eftersom man var rädd för att komma i klorna på de sydrhodesiska rasisterna. En av federationens främsta arkitekter var Sir Roy Welensky i Nordrhodesia. Federationen tvingades fram och trädde i kraft den 3 september 1953, trots protester i alla kolonierna. Premiärminister blev G. M. Huggins (adlad som lord Malvern of Rhodesia), som efterträddes av Welensky 1955.

Självständighet
Tio år efter att den mycket illa omtyckta federationen bildats, upplöstes den igen den 1 februari 1963 och läkaren Hastings Kamuzu Banda blev premiärminister i Nyasaland. Ett år senare, den 6 juli 1964, blev Nyasaland en helt självständig stat under det "nya" namnet Malawi med Banda som president.

Banda utvecklades till en mycket auktoritär ledare som inte tålde den minsta kritik. Politiska motståndare dödades av säkerhetspolisen eller omkom i mystiska olyckor eller som Banda själv medgav, slutade som föda åt krokodilerna i Shirefloden. 1971 lät han utnämna sig själv till president på livstid. Han styrde landet i tre decennier och hade goda relationer med apartheidregimen i Sydafrika.

Demokratisering
Men världen omkring honom förändrades i rask takt på 1990-talet och 1994 tvingades även han att genomföra fria och demokratiska val. Bakili Muluzi från Förenade demokratiska fronten (UDF) vann presidentvalet. Han upprepade segern 1999. Övergången från diktatorisk enpartistat till ett demokratiskt flerpartisystem har inte varit särskilt lätt i Malawi och det kommer att ta tid att konsolidera och utveckla demokratin.

Svag ekonomi
Malawi tillhör världens minst utvecklade länder och som framgår av välfärdsindexet ovan kommer Malawi långt ner på skalan. Omkring 90 % av befolkningen lever på landsbygden och och lejonparten av deras inkomster kommer från vad de själva kan producera på sina små familjejordbruk. Tobak står för 60 % av exportinkomsterna. Malawi är beroende av internationellt bistånd för att klara sin ekonomi.

Låg utvecklingstakt
Världshälsodiagrammet (WHO m fl) för 2001 visar att Malawi i mitten på 1960-talet hade en köpkraft motsvarande 404 internationella dollar (PPP), och att 803 barn per tusen överlevde det första året. Fram till 1984 förbättrades ekonomin något litet år från år men 1985-1995 gick den tillbaka och köpkraften minskade.

Mellan 1995 och 1999 har ekonomin återhämtat sig något. Under den perioden motsvarade köpkraften 519 internationella dollar och 862 barn överlevde det första året. Utvecklingen har alltså tagit ett steg framåt, ett steg bakåt men på det hela taget varit alltför svag för att tillgodose invånarnas behov. I början på 2000-talet levde ungefär 54 % av befolkningen under fattigdomsstrecket (< $ 1 per dag).

2001 drabbades dessutom Malawi av en allvarlig hungersnöd och många människor fick sätta livet till. Orsakerna var både "tekniska" (meteorologiska) och "politiska" (schabbel inom Världsbanken, EU och IMF).

Därutöver har förekomsten av HIV/AIDS gjort att medellivslängden för män fallit från 45.2 år 1985 till uppskattningsvis 40 år 2001. Kvinnornas medellivslängd har under samma period endast sjunkit till 45 år. Befolkningen växer fortfarande därför att barnadödligheten fortsätter att sjunka och kvinnorna fortsätter att föda många barn (6.3 per kvinna).

Muluzi vill sitta kvar
President Bakili Muluzi har styrt Malawi sedan 1994. Han har blivit vald två gånger och det är vad konstitutionen tillåter. Men han vill gärna sitta kvar. Hans föregångare, Hastings Banda lät ju utnämna sig själv till president på livstid. Banda regerade i 31 år. Muluzi har gett tydliga antydningar om att han gärna skulle vilja sitta en tredje period. Det är många malawier som känner stor olust inför den tanken.

Muluzi är muslim i ett kristet land. Tretton sheiker ur Sunnimuslimernas Högsta Råd i Malawi har kritiserat honom mycket fränt och med en öppenhet som för några år sedan var helt otänkbar. I ett öppet brev i The Chronicle Newspaper (2-3 juni 2001) analyserar de mycket kritiskt den politik som han fört. Vidare granskar de hans demokratiska och muslimska prestationer och drar slutsatsen "[att] detta visar att du inte är någon sann demokrat och inte någon sann muslim. Du är i själva verket en dålig människa".

Andra muslimer har en helt annan uppfattning om Muluzi. Men många grupper i samhället har uttryckt sin olust över hans förslag att ändra konstitutionen för att kunna sitta en tredje period. Till kritikerna hör också de internationella biståndsgivarna.

Webbtips/källor:
http://www.odci.gov/cia/publications/pubs.html;
http://www.fco.gov.uk/news/dynpage.asp?Page=10025&Theme=16;
http://www.google.com (sök på Hastings Kamuzu Banda)
http://www.fao.org/giews/english/basedocs/mlw/mlwtoc3e.stm
http://www.whc.ki.se (World Health Chart 2001)

Briggs, Philip (1996): Guide to Malawi, Bradt, England.
Chamberlain, Muriel E. (2000): Formation of the European Empires 1488-1920, Longman.
Young, Anthony & Doreen (1974): A Geography of Malawi, London.
Devereux, Stephen Dr (2002): "State of disaster: Causes, consequences & policy lessons from Malawi" Action Aid

Se också: Kongo, Zambia, Zimbabwe.

[1] Se under Kongo sidan 136.

[2] 1861 kom engelska "universitetsmissionen" som hade sitt högkvarter på ön Likoma i Nyassasjön (Malawisjön), den skotska frikyrkans mission ("Livingstonia mission") slog sig ner i Bandawe vid Nyassasjön 1875, och den skotska kyrkans mission kom till Blantyre 1876.