Etiopien

KartaSTATSSKICK: Federal republik på etnisk grund.
YTA: 1.1 milj. km2 (dubbelt så stort som Frankrike).
FOLKMÄNGD: 67 milj.
BEFOLKNINGSTILLVÄXT: 2. 6 % (uppsk. 2002).
SJÄLVSTÄNDIGHET: Afrikas äldsta självständiga stat och en av världens äldsta stater (>2000år).
HUVUDSTAD: Addis Abeba.
ETNISKA GRUPPER: Oromo (40 %), amhara och tigre (32 %), sidamo (9 %), shankella (6 %), somali (6 %), afar (4 %), gurage (2 %).
SPRÅK: Amharic, tigrinya, orominga, guaraginga, somaliska och arabiska plus många lokalspråk.
RELIGION: Islam 21-50 %, etiopisk-ortodoxa 55 %, katoliker 1 %.
NATURRESURSER: Guld, platina, koppar, naturgas, vattenkraft, kaffe (10 % av BNP; 25 % av befolkningen beroende av inkomster från kaffesektorn).
BNP: Jordbruk 52.3 %, industri 11.1 %, tjänster 36.6 %.
TILLVÄXT (BNP): 7.3 % (uppsk. 2000, nedskrivs 2003).
HDI (2000): 0, 309 (171/174).
STATS-OCH NATIONALITETS-NAMN: Svenska: Etiopien – etiopier – etiopisk. Engelska: Ethiopia – Ethiopian(s) – Ethiopian.

Förhistoria
Kushiterna är ett av Afrikas ursprungsfolk.1 De härstammade från Jemen och tog sig över Bab el Mandeb-sundet för mer än 10 000 år sedan då de slog sig ner i nuvarande Eritrea. Efterhand migrerade de bl.a. norrut och bosatte sig i nuvarande Etiopien där de fortfarande lever.

Gammal stat
Etiopien är en gammal statsbildning. Det första kungariket Aksum (Axum) beräknas ha bildats vid vår tideräknings början och levde vidare till omkring 8-900-talet, då kungariket började förlora sin position.

På 1100-talet grundades det ”moderna” Etiopien som alltsedan dess varit en fri och självständig stat med undantag av krigsåren 1936-41, då Italien ockuperade landet. Kejsaren Haile Selassie styrde mellan 1930 och 1974, då ett militärråd, dergen, tog makten och fängslade kejsaren. Han dog året därpå, sannolikt mördad på order av militärrådet.

Mengisto tar makten
Efter mycket manipulerande och många avrättningar, tog översten Mengisto Haile Mariam makten 1977. Det skulle komma att bli början på en lång, brutal, marxistisk diktatur. Alla regimkritiker rensades ut eller flydde landet. Under hans tid vid makten förekom flera kuppförsök och uppror, och torkan drabbade landet hårt med stora flyktingströmmar som följd. Samtidigt bekämpade flera gerillagrupper i Eritrea Etiopien för att återta sin förlorade självständighet.

Den 21 maj 1991 tvingade en koalition av flera rebellgrupper, Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front (EPRDF), Mengisto på flykt. Han tog sin tillflykt till Zimbabwe, där han sedan dess levt under Robert Mugabes beskydd.

En demokratiseringsprocess inleddes och en ny konstitution antogs 1994, och året därpå hölls Etiopiens första fria och demokratiska val. I augusti samma år (1995) blev Etiopien en federal republik bestående av delstater, som grundades på landets etniska geografi.

Gränsproblem
I maj 1998 gick Etiopien i krig mot Eritrea över den gemensamma och dåligt utmärkta gränsen mellan de båda länderna. I två och ett halvt år pågick krigshandlingar, men den 12 december år 2000 kom ett fredsavtal till stånd genom FN:s försorg. FN satte upp en fredsbevarande styrka (UNMEE) och en gränskommission, som skulle lägga fram förslag på hur gränsen skulle dras. Det förslaget presenterades i april 2002 och Etiopien har, liksom Eritrea, godkänt kommissionens förslag. Trots det orsakar gränsen fortfarande politisk oro mellan de båda länderna och tonläget höjs ibland på ett dramatiskt sätt.

En annan etiopisk gräns som fortfarande inte är erkänd är den mellan Etiopien och Somalia i Ogaden eller delstaten Somali. Även gränsen mot Sudan är omtvistad på några platser. Etiopien har uttryckt önskemål om att få alla sina gränsproblem lösta, karterade och demarkerade enligt internationella normer.

Etiopien har stora problem med sin ekonomi. Lantbruket är viktigast; 50 % av BNP kommer från lantbruket, som också står för 85 % av exporten, och 80 % av befolkningen arbetar inom jordbruksnäringen. Kaffe är en särskilt viktig exportprodukt, liksom levande boskap och djurhudar. All jordbruksmark ägs av staten som arrenderar ut den till bönderna. Det är inte ett ovanligt system i Afrika, som tyvärr har den nackdelen att lantbrukarna inte kan använda marken som säkerhet för lån.

Den regelbundet återkommande torkan är ett gissel som drabbar landet. Genom skogsskövlingar har man lagt grunden för en del av de miljöproblem som man nu dras med. Även gräshoppor kan vissa år göra stor skada för livsmedelsproduktionen i landet och Etiopien blir då beroende av internationellt bistånd för att föda sin växande befolkning.

Webbtips/källor: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/et.html;
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/english/basedocs/eth/ethtoc1e.htm
Pavitt, Nigel (2001): Africa's Great Rift Valley, New York

Se också: Eritrea

[1] Andra ursprungsfolk var de svarta afrikanska folken i Västafrika, pygméerna i Centralafrika, bushmän (san) i östra och södra Afrika, nilo-saharier i de etiopiska Nilområden, och berber i Nordafrika.