Eritrea

KartaSTATSSKICK: Republik.
YTA: 121 320 km2
FOLKMÄNGD: 4.1 miljoner.
BEFOLKNINGS-TILLVÄXT: 3.8 %.
SJÄLVSTÄNDIG-HETSDAG: 24 maj 1993 (från Etiopien).
HUVUDSTAD: Asmara.
SPRÅK: Afar, amharic, arabiska, tigre, kunama, tigrinya och andra kushitiska eller afro-asiatiska språk.
ETNISKA GRUPPER: Tigrinya 50 %, tigre och kunama 40 %, afar 4 %, saho 3 %, andra 3 %.
RELIGION: Kristna 50 %: kopter, katoliker, protestanter; muslimer, och anhängare till inhemska tros-föreställningar. NATUR-RESURSER: guld, zink, koppar, salt, fisk, råolja.
BNP: Jordbruk 17 %, industri 29 %, tjänster 54 % (uppsk. 2001).
TILLVÄXT (BNP): 7 % (uppsk. 2001).
HDI (2000): 0,408 (159/174)

STATS-OCH NATIONALITETS-NAMN: Svenska: Eritrea – eritrean – eritreansk. Engelska: Eritrea – Eritrean(s) – Eritrean.

Kushiterna får betraktas som ett av Afrikas ursprungsfolk. De tog sig över Bab el Mandeb-sundet från Jemen åtminstone för 10 000 år sedan och slog sig ner i bl.a. nuvarande Eritrea, varifrån de fortsatte migrera västerut och mot Afrikas horn.

Eritrea var en del av det etiopiska kungariket Aksum fram till 800-talet, då Aksum förlorade sin ställning. På 1500-talet kom det under det Osmanska (turkiska) rikets kontroll, och därefter under Egyptens överhöghet.
Italien erövrade det eritreanska kustområdet efter Berlinkonferensens  slut 1885, och i fördraget i Uccialli den 2 maj 1889 fick Italien kontroll över delar av Eritrea. Italienarna gav landområdet namn efter den romerska benämningen på Röda havet, Mare Erythraeum. Italien, som hade en hel del obskyra planer för området inklusive Etiopien, styrde fram till andra världskriget. Den 10 juni 1940 förklarade Italien krig mot England, som i maj månad året därpå erövrade Eritrea. Eritreas status förblev oklar under lång tid men den 2 december 1950 röstade FN:s generalförsamling för att Eritrea skulle bilda en federation med Etiopien. Den trädde i kraft den 15 september 1952.

Etiopien hade emellertid andra planer. Den 14 september 1962 annekterade Etiopien Eritrea och gjorde det till en etiopisk provins. Inbördeskrig bröt ut. Eritreanska grupper motsatte sig annekteringen och bildade frihetsrörelsen Eritreanska folkets befrielsefront (EFLP), som bekämpade Etiopien i en lång och bitter kamp som varade i 32 år. 1991, efter det att diktatorn Mengistu i Etiopien hade fallit, kunde EFLP ta kontrollen över Asmara. Den 3 maj 1993, efter en folkomröstning i Eritrea, erkände Etiopien Eritreas självständighet.
 
Nya krigshandlingar utbröt 1998 mellan Etiopien och Eritrea över gränsen mellan dessa båda länder, som inte markerats på ett tillfredsställande sätt. Efter medling av Algeriets president Abdul Aziz Boutefika, gick de båda länderna med på en vapenvila den 18 juni 2000 och i juli samma år antog FN:s säkerhetsråd resolution 1312 som banade väg för en internationell fredsbevarande styrka på 4 200 man.

I december förklarade Kofi Annan, FN:s generalsekreterare, att kriget var över och att FN:s kartografer ska markera och kartera den mer än 100 mil långa gränsen enligt internationella normer. Det tvååriga gränskriget tros ha krävt omkring 70 000 människoliv.

Sverige ger bistånd till Eritrea. Det är framförallt till energiområdet, förvaltningen, undervisningen, högre utbildning, forskning samt till återetablering av flyktingar. Eritrea har ett strategiskt geopolitisk läge vid Röda havet.

I början på 2000-talet utsattes den eritreanska presidenten och statsledningen för hård kritik över sitt agerande mot oppositionella grupper, journalister, och förkämpar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Webbtips/referenser:
http://fco.gov.uk/news/dynpage.asp?Page=10044&Theme=16;
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/er.html;
http://www.sida.se
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ethiopiemdv49

Bereketeab, Redic: Eritrea: The Making of a Nation 1890-1991, Uppsala univ. 2000

Se också: Etiopien, Egypten, Djibouti, Kenya.

[1] Andra ursprungsfolk var de svarta afrikanska folken i Västafrika, pygméerna i Centralafrika, bushmän (san) i östra och södra Afrika, nilo-saharier i de etiopiska Nilområden, och berber i Nordafrika.