Renæssancens fartøjer: sejlads og søfart i Danmark 1550-1650

Av Ole Mortensøn. - Rudkøbing : Langelands museum, cop. 1995. - 285 s. : ill.. - (Meddelelser fra Langelands museum, ISSN 99-0129099-6) ISBN 87-88509-14-1.

Detta är en mycket omfattande och detaljerad studie över fartygen som var i bruk, utvecklades och vidareutvecklades under renässansen och framåt. Eftersom mycket få ritningar och andra primära källor finns bevarade från den tiden har författaren fått använda andra källor som sjökort, oljemålningar, glasmålningar, kopparstick, sigill, textilier, fresker, atlaser och kartor. En riktigt bra originalkälla finns lyckligtvis bevarad: Vasa.

Författaren tar upp många olika ämnen: Makten över Östersjön; Ekonomiska, religiösa och sociala förändringar; Utvecklingen av det 3-mastade europeiska skeppet. Därefter följer en lång genomgång av de olika fartygstyperna, t ex Vikingaskeppet, Koggen, Karavellen, Kattan, Pinassen, Galjoten etc. Andra kapitel handlar om de stora sjöfarts-nationerna som Spanien, Portugal, Holland och England och kampen dem emellan, som till slut avgjordes till Englands fördel.

Andra problemområden och ämnen som författaren diskuterar är Öresundstullen, som var källa till stor vrede på sin tid och som fick holländarna att stödja Sverige i krig mot Danmark. Fartygens lastkapacitet beskrivs, liksom reparationer och underhåll; skeppsnamnen; hur mycket skeppen kostade och var värda; frakter, kapningar och sjöröveri mm.

När man har läst den här boken får man bättre insikt i vilken avgörande roll sjöfarten spelade för Europas begynnande expansion och rikedom genom upptäcktsresor långt ut i världen och efterföljande kolonisation. Den tidens sjöfart gjorde det möjligt för européerna att få stora ekonomiska utvecklingsfördelar, tyvärr ganska ofta genom att förtrycka andra folk. Slavhandelstidens fartyg beskrivs inte och märkligt nog finns det inga referenser till den tiden.