Tjugo år i Lourenços morança

Text: Maria Larsson Foto: Ann Eriksson, Sigma förlag 2007.

Den här boken har sitt ursprung i den svenska biståndsverksamheten men tangerar både kulturantropologi och –geografi. Den handlar i huvudsak om hövdingen Lourenço och hans storfamilj på deras gård i byn Catame i Guinea Bissau. Lourenço är traditionell hövding med ett tiotal hustrur och ett 40-tal barn. Läsaren får lära känna en del av dessa personer och följa dem över en 20-års period. Livet i byn förändras. Närheten till Senegals huvudstad Dakar lockar många ungdomar som vill arbeta. Dakar har omfattande kontakter med Paris och flera byinvånare lyckas ta sig dit. Det 20-års perspektiv som författaren (Maria Larsson) anlagt gör boken intressant inte minst tack vare att fotografen (Ann Eriksson) visualiserat det perspektivet väl med sina utmärkta fotografier. Boken är av särskilt intresse för dem som intresserar sig för afrikansk utveckling och förändring eller brist på sådan, bistånd, landsbygdsutveckling, och afrikanskt byliv. Ett litet register hade inte skadat.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet).