Slavskeppet - en historia om människor

Författare: Marcus Rediker, Karneval förlag, Stockholm 2008. 

Den transatlantiska slavhandeln har beskrivits i generella studier men också utifrån ett mikroperspektiv, t.ex. slavhandelsstationen. Nu kommer ytterligare en mikrostudie – Slavskeppet – av Marcus Rediker, professor vid och föreståndare för den historiska institutionen vid universitetet i Pittsburgh. Han har genomfört ett gigantiskt forskningsarbete under 30 år. Resultatet av det arbetet presenterar han i den nu aktuella boken, som kommer att förändra vår syn på slavhandelns historia. Det som är unikt med den här boken är Redikers omfattande maritima källforskningen och hans förmåga att återgestalta livet på slavskeppet. Slavhandelsfartygens kaptener hade förvisso en egen historia att berätta för att framstå i så god dager som möjligt men författaren har kritiskt granskat deras anteckningar och följt upp deras berättelser med andra utsagor, t.ex. slavarnas egna och då framträder en trovärdigare bild. Alla kan läsa den här boken. Översättningen flyter bra. Fotografier, kartor och omfattande noter ingår men tyvärr saknas register.

(Denna recension har tidigare varit publicerad i Btj-häftet)