Creating a World Without Poverty

Förattare: Nobelpristagaren 2006 Muhammad Yunus, Bangladesh. 

Författaren fick Nobels fredspris 2006 för sitt arbete med att skapa ekonomisk och social utveckling bland de fattigaste grupperna i Bangladesh. Han analyserade svagheterna i det vanliga banksystemet och såg att det inte var inrättat för att tillmötesgå de fattigaste människornas behov. Han utvecklade då en ny typ av kredit, mikrokrediter, eller smålån, som framförallt gick till kvinnor, eftersom de kunde hantera krediterna bättre än män. Ur dessa smålån växte en ny typ av småföretag fram – de sociala företagen. Det är om dessa företag som den här boken handlar: den bakomliggande sociala filosofin, den operativa verksamheten och, till slut, de goda resultaten. Författaren är optimistisk och menar att vi snart kan förpassa världens fattigdom till museet! Ett tjugotal svartvita fotografier ingår liksom register och pristagarens Nobeltal. Boken är en inspirationskälla och bör intressera alla som arbetar med att få igång verksamheter bland dem som befinner sig i utanförskap.

 

(Denna recension har tidigare varit publicerad i Btj-häftet).