I palmernas skugga

Författare: Missionären Edvard Vilhelm Sjöblom, Svenska Babtistsamfundet, Sundbyberg. Andra utgåvan Stockholm 2003. 

Den här boken är skriven av missionären Edvard Vilhelm Sjöblom och publicerades första gången 1907. I slutet på 1800-talet tjänstgjorde Sjöblom för svenska Babtistsamfundet i Fristaten Kongo (det som  idag huvudsakligen utgörs av Demokratiska Republiken Kongo). Den dåvarande belgiske kungen Leopold II hade manipulerat både USA och de europeiska staterna att erkänna hans anspråk på Fristaten Kongo, som han kallade den. Det skedde framförallt vid Berlinkonferensen 1884-85 - den konferens som blev startskottet till "The Scramble for Africa".

Kung Leopold satte upp en terrorarmé (la Force Publique) för att tvinga kongoleserna att samla in enorma kvantiteter latex (rågummi) för den begynnande gummiindustrin i Europa. Även livsmedel tvingades byborna leverera till särskilda upphämtningsplatser. Alla tvingades in i detta tvångsarbete och de som inte lyckades leverera sin kvot blev piskade, fick en hand avhuggen eller dödades av soldaterna och kastades i floden.

Sjöblom var ute i byarna och predikade. Han såg med egna ögon hur soldaterna i terroriserade byborna. Och han lyssnade på bybornas och hövdingarnas förtvivlade berättelser. När han tog sig fram på Kongoflodens förgreningar mötte han flytande lik i vattnet. Han såg korgar med mäns, kvinnors och barns avhuggna händer. Och likväl påstod kung Leopold att han var i Kongo för att "civilisera" landets befolkning. 

Sjöblom var en av de modiga missionärer som skrev om det belgiska förtrycket och våldet genom artiklar som han skickade hem till Sverige och till tidningar i Europa. Så småningom blev trycket för stort och kungen tvingades att lämna över kolonin till den belgiska staten. Då svarade kungen med att bränna all dokumentation som fanns i arkiven i Bryssel och i Kongo. Staten Belgien har fortfarande inte tagit ansvar för kungens brott mot mänskligheten och inte heller kompenserat kongoleserna för det.

Det är Sjöbloms iakttagelser som är intressanta. Han såg med egna ögon vad kung Leopold gjorde på fältet. Miljoner människor dödades i Kongo av Leopolds terrorarmé. Även svenska militärer deltog i dödandet.