Bistånd

Sida ansvarar för och fördelar det svenska offentliga biståndet till länder, organisationer och andra mottagare i tredje världen, som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin utveckling.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.