Africa south of the Sahara. 2008.

Europa - Regional Surveys of the World. 1200 sid. Liten stil. Uppslagsverk. Pris c:a 4700 kr (sic).

Detta uppslagsverk innehåller en mängd statistik inom alla näringsgrenar. Dessutom artiklar om varje stats historia, ekonomiska och politiska utveckling. Därutöver finns adresser och kontaktpersoner för regering, politiska och religiösa organisationer, pressen och diplomatiska kåren m. fl. Det är en mycket tillförlitlig källa för information of Afrikas stater söder om Sahara.