Forum Syd

Forum Syd bedriver utvecklingsarbete i många länder i Tredje världen och producerar olika typer av informations- och utbildningsmaterial.