I Sydafrika

Wästerberg, Per. W & W 1995, 337 s. 

Efter Mandelas bok "Den långa vägen till frihet" kommer nu Per Wästbergs "Resan mot frihet". Det är bara två exempel på böcker på temat "Sydafrikas frigörelse". Många fler på samma tema är att vänta. Perspektiven varierar; Wästerbergs är personligt och engagerat. Boken inleds med en redogörelse över hur det svenska biståndet på hemliga vägar till slut nådde ANC och apartheidens offer i Sydafrika. Men lejonparten av boken handlar om den tid som Wästberg tillbringade i Sydafrika i samband med de fria valen där i april 1994: möten med personer, främt politiker och kulturpersonligheter, vad de tycker, tänker och känner, om resor i landet, våldet i samhället, valövervakningen mm. Sammanfattningvis skulle man kunna säga att boken är en personlig kommentar till den politiska frigörelse-processens sista skälvande minuter i Sydafrika. Det är en spännande läsning för dem som har följt med i den politiska utvecklingen i Sydafrika.

(Denna recension har tidigare publicerats av Btj)