The Rainbow People of God, South Africa's victory over apartheid

Tutu, Desmond, Archbishop /John Allen (red.), förord av Nelson Mandela, 287 s.

För dem som har följt den sydafrikanska frihetskampen är Desmond Tutu ett välkänt namn. Han är anglikansk ärkebiskop i Sydafrika. 1984 fick han Nobels fredspris. Han står Mandela och regeringspartiet ANC mycket nära. Boken handlar om vad undertiteln beskriver: Sydafrikas seger över apartheid. Men framförallt om författarens roll i denna politiska process, väl tillrättalagd av redaktören John Allen, som varit Tutus pressekreterare sedan 1987. Mandela skriver i förordet att denna bok är ett viktigt bidrag till förståelsen av kampen mot apartheid. Det är inte bara en artighetsfras. Förutom den redaktionella texten består boken av tal, brev, predikningar, utdrag av intervjuer i tidningar och på band, inlagor till myndigheter mm. 30 svart-vita fotografier ingår också; 17 av dem på den mediamedvetne ärkebiskopen. Kronologi och register avslutar boken, som vänder sig till dem som har goda kunskaper i engelska och som har följt den politiska utvecklingen i Sydafrika.


(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet)