Sydafrika

Wachtmeister, C-A 1995 

C-A Wachtmeister har skrivit en intressant liten skrift om Sydafrika. Skriften är bra därför att den uppdaterar läsaren om det som har hänt efter de första fria valen i april 1994. Men förf. börjar med en kort tillbakablick och lite om Sveriges pådrivande roll vid införandet av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. Rasåtskillnadspolitiken skapa-de fattiga och rika. Per capitainkomsten fördelade sig 1993 så här mellan de olika folk-grupperna: vita 60 000 kr; asiater 24 000 kr; "färgade" 16 000 kr och afrikaner 8 000 kr. Vidare tar förf. bl a upp den skrämmande brottsligheten; författningen och de konsti-tutionella principerna, som förhandlades fram och som låg till grund för de demo-kratiska valen. Slutligen kommenterar Wachtmeister valresultatet och dess effekter; hur de nya provinserna är organiserade och vilka befogenheter de har; de tongivande politiska partierna samt det mycket ambitiösa femåriga återuppbyggnadsprogrammet. Skriften innehåller bra information och vänder sig till dem som har följt med den politiska utvecklingen i Sydafrika.

(Denna recension har tidigare publicerats i Btj-häftet.)