Titelsida

              AFRIKAS STATER

       En introduktion till de afrikanska staternas
            politiska historia och utveckling

                      Folke Dubell

                "Ju längre bakåt man blickar,
                  desto längre framåt kan man se"
                            Winston Churchill
                            
                           © Folke Dubell