Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

NAI i Uppsala är ett nordiskt centrum för forskning och dokumentation om Afrika.